آرشیو برچسب ها : خرید دستگاه شناور ساز

شناور سازی از طریق هوای محلول (DAF) شناور‌سازی از جمله عملیات‌های واحدی میباشد که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع استفاده میشود. بسیاری از فاضلاب‌های صنعتی شامل مقادیر زیادی چربی و روغن و مواد معلق شناور می‌باشد  که تخلیه این‌گونه فاضلاب‌ها موجب مسدود شدن چاه‌های جاذب و آلودگی منابع آب سطحی […]