اکونومایزر

اکونومایزر

0 نظر برچسب: , , , , , ,

اکونومایزر از سیستم فوق جهت افزایش بازدهی دیگ بخار و استفاده مطلوب  وبهینه از انرژی گرمایی خروجی از اگزوز دیگ بخار بهره گرفته میشود. موارد استفاده اکونومایزر: قابل استفاده در…