آرشیو برچسب ها : خرید تصفیه آب 7 مرحله ای

این دستگاه بر اساس تکنولوژی RO ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) جهت استفاده در محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است. و با توجه به دارا بودن فیلتر مینرال و UV در مرحله ششم و هفتم توانایی اضافه نمودن مواد معدنی […]