جنس منبع کندانس

منبع کندانس

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

منبع کندانس مخزنی می باشد که در موتورخانه ها برای ذخیره سازی آب برگشتی حاصل از بخار در تجهیزات تبادل حرارت مورد استفاده قرار می گیرد از منبع کندانس می…