34

اکونومایزر

۰ نظر برچسب: , , , , ,

اکونومایزر بخش اعظمی از حرارت تولید شده با دمای بین ۱۸۰ – ۴۰۰ درجه سانتی گراد از دودکش دیگ به هدر می رود. جهت بازیافت حرارت مزبور و صرفه جویی…