شیرگاز-توپی-قفل-شونده

شیرگاز توپی قفل شونده

0 نظر برچسب: , , , , , ,

شیرگاز توپی قفل شونده متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: 1. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه 90 تا 45…

شیرکنترل-گاز-ترموکوپل-دار-90درجه

شیرکنترل گاز ترموکوپل دار 90 درجه

0 نظر برچسب: , , , , , ,

شیرکنترل گاز ترموکوپل دار 90 درجه متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: 1. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه 90…

شیر-آب-توپی

شیر گاز توپی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

شیر گاز توپی متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: 1. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه 90 تا 45 درجه…

شیر-کنترل-گاز-پایه-کلیپسی-90-درجه

شیر کنترل گاز پایه کلیپسی 90 درجه

0 نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گازساده ـ پایه کلیپسی90درجه متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: 1. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه 90…

شیر-کنترل-گاز-پایه-کلیپسی

شیر کنترل گاز پایه کلیپسی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گاز ساده ـ پایه کلیپسی متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: 1. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه…

شیر-کنترل-گاز-ساده

شیر کنترل گاز ساده

0 نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گاز ساده ـ پایه پیچی متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: 1. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه…

شیر-کنترل-گاز-ترموکوپل-دار

شیر کنترل گاز ترموکوپل دار

0 نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گاز ترموکوپل دار این شیر برای کنترل گاز و حرارت در وسایل گاز سوز مانند فر گازهای خانگی و فرهای صنعتی که دارای یک ورودی و دو خروجی…

شیر-کنترل-گاز-ترموستاتیک

شیر کنترل گاز ترموستاتیک

0 نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گاز ترموستاتیک این شیر برای کنترل گاز و حرارت در وسایل گاز سوز مانند فر گازهای خانگی و فرهای صنعتی که دارای یک ورودی و دو خروجی میباشد…