قیمت انواع آبخوری دمایار

آبخوری

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

برای تامین آب مورد اطمینان و عاری از هر گونه آلودگی لازم است منبع آب مناسبی درسالن های پرورش طیور نصب گردد. گروه صنعتی دمایار تمام این نیاز ها را…