انواع سختی گیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

سختی گیرهای مغناطیسی گروه صنعتی دمایار برای جلوگیری از تشکیل رسوب ،حذف رسوبات پیشین ، افزیش بازدهی مبدلهای حرارتی و افزایش طول عمر تجهیزات و نگهداری آسان دستگاههای حرارت مرکزی…