مبدل هاي حرارتي پوسته لوله اي / دو لوله اي دمایار

مبدل حرارتی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

مبدل های حرارتی دمایار از جمله تجهیزات مهم تأسیسات نفت و گاز و صنایع می باشد. از کاربردهای خاص مبدل ها بازیافت حرارتی در فرآیند شیمیایی می باشد پوشش های…

ساختمان آبگرمکن های دیواری

ساختمان آبگرمکن های دیواری

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

ساختمان آبگرمکن های دیواری –          مبدل حرارتی که در داخل آن تعداد زیادی پره و خارج آن لوله های مارپیچ مسی قرار دارد. –          فینها و یا پره ها، عامل…