قیمت دیگ بخار

ديگ آبگرم

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

  ديگ آبگرم با استفاده از احتراق وگرماي مشعل و برخورداري از سطوح جذب انر‍ژي گرمايي وظيفه تامين گرمايش موردنياز در صنايع و ساختمان ها و استخرها را به عهده دارد.…