نگاه به آینده فناوری خورشیدی

نگاه به آینده فناوری خورشیدی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

نگاه به آینده فناوری خورشیدی در حال حاضر چشمگیرترین پیشرفت در زمینه خورشیدی ،سلول های فتوولتایی است. گزارشات تازه حاکی از ظهور انواع جدید سلولهای خورشیدی و کشف راهکارهای تازه…

سلول خورشیدی بی شکل

سلول های خورشیدی بی شکل

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

سلول های خورشیدی بی  شکل سلول های بی شکل یا امورف ب هدو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: بی شکل فیلم نازک غیر سیلیکونی با راندامان بالا و بی…

شارژر خورشیدی

شارژر خورشیدی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

شارژر تلفنی خودتان را بسازید همان داستان قدیمی درست هنگامیکه دارید با موبایل صحبت میکنید باطری اش تمام می شود و ناگریز مکالمه قطع می شود. شما شارژر موبایل همراهتان…

مفاهیم پایه سلول خورشیدی

مفاهیم پایه سلول های خورشیدی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

مفاهیم پایه سلول های خورشیدی سلول خورشیدی نوعی نیمه هادی جامد است که در صورت تحریک با فتون ها الکتریسیته DC تولید می کند. برخورد فتون ها با ساختار اتمیک…