دستگاه اسکرابر گروه صنعتی دمایار

اسکرابر

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

اسکرابر ها برای جداسازی ذرات معلق و مایعات سنگین از گاز و در ایستگاه های اصلی انتقال گاز و نفت از این دستگاه بیش تر استفاده می گردد. دستگاه اسکرابر…

نمایندگی اسكرابر

اسكرابر

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

برای جدا کردن ذرات معلق و مایعات سنگین از گازها به روش استفاده از نیروی گریز از مرکز و عبور سیال مورد نظر از تعداد زیادی فیلتر در ایستگاه های…