منبع یا مخزن انبساطی دمایار

منبع انسباط

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

منبع انسباط یا مخزن انبساط یک مخزن کوچک است که از آن برای محافظت از سیستم های گرمایشی آبی بسته و سیستم آب گرم خانگی در مقابل فشار مورد استفاده…

منبع کنداس دمایار

منبع کندانس

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

در واقع به صورت منبع ذخیره ای برای دیگ بخار در زمان قطع شدن احتمالی آب تغذیه عمل می کند. مخزن کندانس علاوه بر صرفه جویی به صورت منبع ذخیره…