شیر گازی مشعل گازی

شیر برقی مشعل گازوئیلی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

شیرهای برقی شکوه  به طور پیش فرض بسته  (Normally Close)  میباشند و در مسیر عبور گازوئیل یا سیالات دیگر استفاده میشود و با ارسال فرمان (برق دار شدن بوبین) مسیر…