دیگ های آب گرم یا آب داغ دمایار

دیگ آب داغ

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

در سیستم های گرمایشی قدیمی از دیگ های چدنی استفاده می شود و از همین دیگ به دلایل وضعیت فنی مهمی که دارد در طراحی و تأسیسات دیگ های نوین…

قیمت دیگ آبگرم

دیگ آبگرم شعله برگشتی

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

اطلاعات فنی بویلر ابگرم شعله برگشتی تمامی دیگ های آبداغ و  آبگرم کمپانی کاسپین بر طبق استاندارد بین المللی BS 2790-92  یا BS 855 یا ISIRI 4231 و ISIRI 7911 …