آرشیو برچسب ها : تولید کننده دستگاه اسمز معکوس

دستگاه تصفیه و نمک زدائی اسمز معکوس : دستگاه اسمز معکوس، از جمله تکنیک های پیشرفته نوین تصفیه و نمک زدائی آب به حساب میرود.اسمز معکوس یک چرخه عملی -جداسازی میباشد که در این چرخه، جریان آب خام(تصفیه نشده) به ۲ دسته تقسیم میشود :جریان آب محصول و جریان آب تغلیظ شده تقسیم می شود. […]

error: دزدی ممنوع !!!