دریچه مرغداری

دریچه انلیت

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

مزایای استفاده از دریچه اینلت دمایار کاهش مصرف سوخت به میزان قابل توجه به علت استفاده از هوای گرم زیر سقف در فصول سرد سال پخش یکنواخت حرارت و دمای…