بویلر بخار

بویلر

0 نظر برچسب: , , , , , , ,

بویلر بخار بویلر های شرکت دمایار مطابق با استانداردBS2790  و استاندارد ملی ایران به شماره ISIR4231  تولید می شوند طراحی این بویلرها از نوع فایر تیوب بوده و در سه…