مبدل های حرارتی صنعتی

مبدل حرارتی

0 نظر برچسب: , , , , , , ,

مبدل حرارتی دستگاهی است که برای انتقال حرارت بین یک یا چند مایعات است. مایعات ممکن است توسط یک دیوار جامد جدا برای جلوگیری از مخلوط کردن و یا آنها…