فیلتر گاز خشک شرکت دمایار

فیلتر گاز خشک

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

کاربردهای فیلترهای گاز خشک برای جداسازی ذرات جامد در مسیر خطوط لوله گاز قرار می گیرد. وقتی گاز به فیلتر وارد می شود از سرعت آن کاسته می شود و…