انواع فیلترشنی

فیلترشنی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

فیلتر شنی تولید گروه صنعتی دمایار جهت گرفتن املاح معلق و برخي از ناخالصيهاي محلول در آب ، با استفاده از مواد منعقد کننده شيميايي و تصفيه مقدماتي يا بدون…