بویلر آبگرم

دیگ آبگرم

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

دیگ آبگرم (بویلر آبگرم) مخزن تحت فشاری می باشد که در آب مورد نیاز تا 90 درجه آبگرم تولید و مورد استفاده قرار دارد. بنابراین عامل مهم و کاربردی در…

بویلر آبگرم

بویلر آبگرم

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

دیگ آبگرم (بویلر آبگرم) دیگ آبگرم یک مخزن تحت فشار می باشد که در آن سیال، گرم می شود و استفاده می گردد. آب به عنوان سیال عاملی مهم در…