اواپراتور چیلر سانتریفیوژ

اواپراتور چیلر سانتریفیوژ

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

اواپراتور چیلر سانتریفیوژ اواپراتور پوسته و لوله ی مستغرق نشان داده شده مخلوط کم فشار بخار مبرد و مبرد مایع وارد سیستم توزیع مبرد که در کل طول پوسته قرار…