گند-زدایی-اب-خنک

گندزدایی اب خنک

0 نظر برچسب: , , , , ,

يكي از مشكلاتی که درسيستم هاي  آب خنك كن وجود دارد رشد سريع ميكرو ارگانيسم هاي موجود در آب ميباشد . براي رشد ميكرو ارگانيسم ها، فضاي تاريك و كثيف…