نگهداری چیلرهای جذبی

نگهداری چیلر جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

ملاحظات نگهداری چیلر جذبی ملاحظات نگهداری دفتر ثبت گزارش روزانه چیلر امروزه بعد از اینکه یک چیلر جذبی نصب شد و مورد بهره برداری قرار گرفت چیلر بدون اواپراتور تمام…

چیلر تک اثره

چیلر جذبی تک اثره

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

چیلر جذبی تک اثره چیلر جذبی تک اثره آب از سیکلی استفاده می کند و شامل ژنراتور تکی،کندانسور و اواپراتور و ابزوربر مبدل حرارتی و پمپ ها می باشد. ای…

چیلر شعله مستقیم

چیلر جذبی شعله مستقیم

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

 چیلر شعله مستقیم چیلرهای جذبی شعله غیر مستقیم از بخار یا مایعی داغ به عنوان منبع انرژی استفاده می کردند در مقابل ژنراتور دما بالای یک چیلر جذبی شعله مستقیم…