آرشیو برچسب ها : تولیدکننده مینی چیلر هوا خنک

ظرفیت مینی چیلر هوا خنک از ۲ تا ۲۰ تن تبرید برای ۶۰ تا ۷۰۰ مترمربع فضای مفید است.این چیلر دارای سیستم سرمایشی مستقلی میباد و برای اپارتمانها و ویلاها مناسب میباشد.این دستگاه برای کاهش برق مصرفی از کندانسور هوایی به همراه فن محوری دور متغیر استفاده میکنند.این دستگاه صدا را در حداقل تولید میکند […]