مخزن-حمل-شیر

مخازن حمل شیر

0 نظر برچسب: , , , ,

برای حمل شیر از محل تولید به محل عرضه از مخازن حمل شیر استفاده میشود. مخازن حمل شیر با فلز استیل نگیر 304 به ضخامت دو الی سه میل طراحی…