آرشیو برچسب ها : تولیدکننده مبدل گرمایی EHR

مبدل گرمایی Ehr، یک سیستم یکپارچه است که برای بازیافت انرژی گرمایی که از احتراق گاز تولید میشود و یاهوای گرم که از طریق دودکشها به اتمسفر فرستاده می شود، طراحی شده است. Ehr، یک سیستم هوشمند که انرژی گرمایی تولید شده دربسیاری از فرایندهای تولید و احتراق را بازیافت میکند، مثل کوره های ذوب، کوره […]

error: دزدی ممنوع !!!