دمایارذ

سیستم گرمایشی OHA

0 نظر برچسب: , , , , ,

براي كارگاهها . سالنهاي بلند .ورزشگاهها و كليه ساختمانهايي كه به گرمايش يكنواخت نیاز دارند سیستم گرمایش مدل OHA توصیه میشود. از مشعل فشار منفي با راندمان بالا در این…