Infra-9B

سیستم گرمایشی Infra

0 نظر برچسب: , , , , ,

سیستم گرمایشی Infra  برای کار در محیطهایی که اکثرا دربهای انها باز بوده و نیاز به گرمایش موضعی دارند مانند سالنهاي صنعتي. كارگاهها. مكانهاي ورزشي سرپوشيده انبارها .سالنهاي پرورش گل…