آرشیو برچسب ها : تولیدکننده اتوکلاو

 اتوکلاو یک مخزن تحت فشار با درب باز شونده میباشد. در یک طرف این مخزن پوسته فلنجی جوش میشود عدسی مربوط به ان سمت روی فلنج قرار میگیرد و باز و بسته شدن بدین وسیله فراهم میشود. استانداردهای متفاوتی برای ساخت اتوکلاو وجود دارد مانند :  BS 5500: Specification for unfired fusion welded pressure vessels […]