عملکرد آبگرمکن گازی دیواری

آبگرمکن های گازسوز دیواری

۱ نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

عملکرد اجزای سیستم گاز در آبگرمکن های گازسوز دیواری ورود گاز به آبگرمکن از طریق مجموعه گاز صورت می گیرد همچنین کار باز و بسته کردن مجراهای گاز و میزان…

آبگرمکن گازی دیواری

آبگرمکن گازی دیواری

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

آبگرمکن گازی دیواری: این نوع آبگرمکن به دلیل آنکه آبگرم یک خانواده را به صورت لحظه ای تهیه می کند آبگرمکن فوری دیواری نامیده می  شود.آبگرمکن فوری با داشتن حجم…