آرشیو برچسب ها : تهویه سالن پرورش طیور

انواع تهویه سالن های پرورش طیور: ۱-سالن های باز:هوای درون سالن های باز از نظر دما ،رطوبت و نور تابع شرایط محیطی بیرون سالن است. ۲-سالن های بسته :در سالن های بسته شرایط داخلی سالن از نظر تهویه ،دما ،نور و رطوبت کنترل پذیر است . تهویه سالن های بسته مرغداری به دو صورت اجرایی […]

error: دزدی ممنوع !!!