فر-گازی(تنور-گازی)-گالوانیزه

فر گازی تمام استیل

0 نظر برچسب: , , , , , ,

فر گازی(تنور گازی) تمام استیل اين محصول به شکل ويژه خاصی طراحي گردیده و تفاوت هاي اساسي با نمونه هاي مشابه دارد. مهمترین اين تفاوتها زيبايي و ظرافت ظاهري ،…

فر-گازی(تنور-گازی)-گالوانیزه

فر گازی نیمه استیل

0 نظر برچسب: , , , , , ,

فرگازی(تنور گازی) نیمه استیل   اين محصول به شکل ويژه خاصی طراحي گردیده و تفاوت هاي اساسي با نمونه هاي مشابه دارد. مهمترین اين تفاوتها زيبايي و ظرافت ظاهري ،…

فر-گازی(تنور-گازی)-گالوانیزه

فر گازی گالوانیزه

0 نظر برچسب: , , , , , ,

فر گازی(تنور گازی) گالوانیزه اين محصول به شکل ويژه خاصی طراحي گردیده و تفاوت هاي اساسي با نمونه هاي مشابه دارد. مهمترین اين تفاوتها زيبايي و ظرافت ظاهري ، بکار…