شارژر خورشیدی

شارژر خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

شارژر تلفنی خودتان را بسازید همان داستان قدیمی درست هنگامیکه دارید با موبایل صحبت میکنید باطری اش تمام می شود و ناگریز مکالمه قطع می شود. شما شارژر موبایل همراهتان…