آرشیو برچسب ها : تكنولوژي ساخت کولر های هواییشزکت دمایار

یکی از مهم ترین تجهیزاتی که در پایشگاه ها ، صنایع پتروشیمی و ایستگاه های تقویت فشار گاز و سایر صنایع کاربرد دارند خنک کننده های هوایی می باشند. خنک کننده های هوایی تولیدی گروه صنعتی دمایار با استفاده از دمش هوا بر روی لوله های فین دار باعث کاهش حرارت سیال درون لوله ها […]

error: دزدی ممنوع !!!