کولر سلولزی چیست

کولر سلولزی پلیمری

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

پد تبخری از جنس سلولز داری پمپ مخصوص نسوز دارای سیستم محافظ قطع کارکرد کولر در صورت قطعی آب کیفیت مطلوب محصول و عدم پوسیدگی اجزا بازدهی بهتر نسبت به…