سیالات سیستم جذبی

سیالات سیستم جذبی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

سیالات مورد استفاده در سیستم جذبی شاید عمده ترین تفاوت بین سیکل های تراکمی بخار و تبرید جذبی نوع مایعات استفاده شده می باشد.سیکل تبرید تراکمی بخار به طور کلی…