فزوش انواع هواکش های دمایار

هواکش

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

تهويه مناسب يكي از پيش شرط هاي مناسب تمامي مرغداري ها، دامداري ها و ديگر كارگاه هاي صنعتي مي باشد. بركسي پوشيده نيست كه داشتن سيستم تهويه اي با قدرت…