آرشیو برچسب ها : تصفیه آب اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس  Reverse osmosis System : اسمز معکوس سیستمی میباشد که برای تصفیه آب صنعتی یا شیرین کردن اب صنعتی و یا شیرین کردن اب دریا به کار گرفته میشود .اسمز معکوس یک فرایندفیزیکی میباشد که می تواندازیک محلول به کمک غشاء نیمه مرطوب اومحلول تقریباخالص تهیه کند. این سیستم توانایی حذف۹۹ درصد ازجامدات […]

دستگاه تصفیه و نمک زدائی اسمز معکوس : دستگاه اسمز معکوس، از جمله تکنیک های پیشرفته نوین تصفیه و نمک زدائی آب به حساب میرود.اسمز معکوس یک چرخه عملی -جداسازی میباشد که در این چرخه، جریان آب خام(تصفیه نشده) به ۲ دسته تقسیم میشود :جریان آب محصول و جریان آب تغلیظ شده تقسیم می شود. […]

error: دزدی ممنوع !!!