طبقه بندی قارچ های سفید

قارچ های خوراکی سفید

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

طبقه بندی قارچ های خوراکی سفید به زوط کلی قارچ ها بر اساس مطالعات مولکولی و توالی DNA ریبوزومی به سه سلسله مهم تقسیم بندی می شود: ۱-      سلسله Fungi…

انواع قارچ ها

تقسیم بندی قارچ ها

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قارچ تقسیم بندی مختلفی در مورد قارچ ها ارائه شده و قدیمی ترین تقسیم بندی ها حدود ۳۰۰۰ سال سال قبل ازمیلاد  به چاپ رسیده و شامل قارچ های خوراکی…

تقسیم بندی قارچ ها

تقسیم بندی قارچ ها

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

تقسیم بندی قارچ ها تقسیم بندی مختلفی در مورد قارچ ها ارئه شده و قدیمی ترین تقسیم بندی ها در کتاب پزشکی هندوستان به نام سامهیتا در حدود ۳۰۰۰ سال…