تخم گذاری مرغ

تخمگذاری مرغ

۰ نظر برچسب: , , , , , , , ,

تخمگذاری مرغ در حالت ایده آل لازم است که مرغان مادر با کمترین روزهای بدون تخمگذاری بر اساس چرخه ثابت و یکنواختی تخم مرغ تولید کنند. به طور معمول مشاهده…