سردخانه قابل حمل

سردخانه

0 نظر برچسب: , , , , , , ,

سردخانه یک روند حرکت حرارت از یک مکان به مکان دیگر در شرایط کنترل شده است. کار انتقال حرارت به طور سنتی توسط کار مکانیکی رانده می شود، اما همچنین…