آزمون نیرو و پروتوهای نور

آزمون نیرو و پروتوهای نور

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

آزمون نیرو و پروتوهای نور با استفاده از نوار چسب کاغذ بزرگ را به دیوار بچسبانید سپس یک قطعه از رشته نخ را برداشته و یکی از دو سر آن…