جداساز روغن چیلر مارپیچی

جداساز روغن چیلر مارپیچی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

جداساز روغن چیلر مارپیچی روغن به همراه بخار مبرد خروجی از کمپرسور خارج می شود روغن توسط جداکننده روغن از مبرد خارج شده از کمپرسور گرفته می شود.این عملیات میتواند…