سلول خورشیدی انعطاف پذیر

سلول های خورشیدی انعطاف پذیر

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

سلول های خورشیدی انعطاف پذیر نکته ی جالب در سلولهای خورشیدی انعطاف پذیر و بی شکل پایه ,پلیمر این است که می توانید آنها را بر روی کوله پشتی یا…

آزمون نیرو و پروتوهای نور

آزمون نیرو و پروتوهای نور

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

آزمون نیرو و پروتوهای نور با استفاده از نوار چسب کاغذ بزرگ را به دیوار بچسبانید سپس یک قطعه از رشته نخ را برداشته و یکی از دو سر آن…