واکسیناسیون جوجه

واکسیناسیون جوجه ها

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

شناخت روش واکسیناسیون : برای اثر بخشی واکسیناسیون ضروری است مرغدار موارد زیر را انجام دهد: ۱-      سن مرغ ها،در خلال سه هفته اول زندگی جوجه ها ایجاد مصونیت در…