چیلر شعله مستقیم

چیلر جذبی شعله مستقیم

۰ نظر برچسب: , , , , , , , ,

 چیلر شعله مستقیم چیلرهای جذبی شعله غیر مستقیم از بخار یا مایعی داغ به عنوان منبع انرژی استفاده می کردند در مقابل ژنراتور دما بالای یک چیلر جذبی شعله مستقیم…