سبستم کنترل چیلر جذبی

سیستم کنترل چیلر جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

سیستم های کنترل بخش عمده ای از چیلر جذبی را انواع تجهیزات کنترل کننده و نشانگر تشکیل میدهد که در قالب سیستم های گوناگون و متنوع مورد استفاده قرار می…

کنترل هوای سیستم پرج

سیستم پرچ

0 نظر برچسب: , , , , , ,

سیستم پرچ تجمع هوا و دیگر گازهای غیر قابل تقطیر کارایی و قابلیت اطمینان چیلر جذبی را تضعیف می کند از آنجا که چیلرهای جذبی در فشار پایین تر از…