سرمایش تبخیری

سرمایش تبخیری

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

سرمایش تبخیری هنگامیکه رطوبت به هوا اضافه می شود رطوبت نسبی افزایش می یابد و افراد احساس می کنند که دما کاهش یافته است این شیوه در مواردی قابل استفاده…

محدودیت های دمای آب خنک کن

محدودیت دمای آب خنک کن

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

بهره برداری چیلرهای جذبی هنگام بهره برداری از چیلرهای جذبی ملاحظات بسیاری در نظر گرفته می شود،از جمله: محدودیت دمای آب خنک کن پلانتهای ترکیبی چیلر ملاحظات ویژه برای چیلرهای…